Frågor och svar

Här ges svar på vanliga frågor. (Klicka på en fråga för att
se svaret.)

Vad är egentligen dioxiner och PCB? »
De är miljögifter. Dioxiner bildas vid bland annat tillverkning av kemikalier som innehåller klor och vid förbränningsprocesser, till exempel vid sopförbränning. PCB är en industrikemikalie som har haft många olika användningsområden innan den förbjöds på 1970-talet. Bland annat användes PCB i transformatorer, fogmassor i hus och i färger.

Vad finns det för risker för oss människor med dioxiner och PCB? »
Studier av befolkningsgrupper som exponerats för mycket stora mängder dioxiner och PCB vid katastrofer och olyckor visar att föroreningarna kan påverka utvecklingen av hjärnan och nervsystemet. Det kan bland annat ge beteendestörningar. Stora mängder av ämnena kan också försämra immunförsvaret och misstänks påverka fortplantningsförmågan, hormonsystem och öka risken för cancer.
Vilka fiskar innehåller höga halter av dioxiner och PCB? »
Fet fisk från Östersjön och Bottniska viken: Strömming, vildfångad lax och öring.
Vänern och Vättern: Vildfångad lax och öring
Vänern: Sik
Vättern: Röding
Varför rekommenderar ni barn och unga kvinnor att äta fisk med höga halter av dioxiner och PCB högst två till tre gånger per år medan unga män bör äta högst en gång i veckan? »
Barn, både flickor och pojkar, är känsligare för dessa ämnen än vuxna. Eftersom dessa gifter lagras i kroppen under lång tid är det viktigt att flickor och kvinnor får i sig så lite som möjligt av dem ända tills de har fått sina barn. När en kvinna blir gravid förs ämnena över till bebisen via moderkakan och sedan via bröstmjölken.
Finns dioxiner och PCB i andra livsmedel? »
Ja, de finns även i animaliska produkter som mejerivaror, ägg och kött, men halterna är betydligt lägre om man jämför med halterna i fet fisk.
Hur är det med andra fiskar från Östersjön, till exempel torsk? »
Dioxiner och PCB lagras endast i fet fisk – andra fiskar innehåller låga halter av dioxiner och PCB och går bra att äta ofta.
Fjällröding och öring från andra insjöar än Vänern och Vättern – går de att äta som vanligt? »

Ja, de har låga halter av dioxiner och PCB och går bra att äta ofta.

Kan vi äta sill på burk? »
Ja, den fiskas i områden med låga halter av dioxiner och PCB.
Är fiskrommen lika farlig som fisken från Östersjön, Vänern och Vättern? »

Sikrom och laxrom innehåller dioxiner och PCB om fisken kommer från områden med höga halter av dessa ämnen. Vanligtvis äter man dock mindre mängder av rommen vilket innebär att den inte har så stor påverkan. Sikrom som säljs i livsmedelsbutiker kommer vanligen från områden med låga halter av dioxiner och PCB.

Hur är det med surströmmingen – är den säker? »
Surströmming tillverkas ofta av strömming som fiskas i områden med höga halter av dioxiner och PCB. För surströmming gäller samma rekommendationer som för strömming fångad från samma områden – barn och kvinnor i barnafödande ålder bör äta den högst två till tre gånger per år och andra högst en gång i veckan.
Hur får fiskarna i sig dioxiner och PCB? »
Dessa gifter lagras i levande organismer i havet som fiskarna i sin tur äter. Dessa gifter är fettlösliga och lagras därför i fettet hos feta fiskar.
Hur kan man säga att fisk är nyttigt när det finns så mycket onyttigt i den? »
Fisk är nyttigt och innehåller mycket D-vitamin, jod och selen. Det är ämnen som många svenskar idag får för lite av. Fet fisk, som lax, sill och makrill innehåller också de särskilda omega 3-fetterna DHA och EPA, som kan minska risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Det är endast vissa fiskar som kan innehålla höga halter av skadliga ämnen och som man därför, under vissa perioder av livet, ska vara försiktig med.
Varför får man sälja fisk med för höga halter av dioxiner och PCB? »
Inom EU finns gränsvärden för dioxiner och PCB i bland annat fisk. Sverige fick vid årsskiftet 2011/2012 ett permanent undantag från EU:s gränsvärde för dioxin och PCB i fisk (tillfälligt undantag sedan 2002).
Min tonårsdotter har ätit lax en gång i veckan det senaste året, är det farligt? »
Det mesta av laxen som säljs i livsmedelsbutiker är odlad eller fångad i Atlanten eller Stilla havet. Den innehåller låga halter av miljögifter och att äta den en gång i veckan är ingen fara. Om hon har ätit vildfångad lax från Östersjön oftare än våra rekommendationer behöver det inte heller vara farligt. Däremot är det viktigt att hon tänker på att inte äta vildfångad lax från Östersjön oftare än högst 2-3 gånger per år i fortsättningen. Det är det sammanlagda intaget av dioxiner och PCB under längre tid som har betydelse.
Jag undrar om det är skillnad på gifthalterna mellan odlad och viltfångad röding från Vättern?  »
Nej, rekommendationerna är inte desamma för odlad fisk. Detta eftersom den odlade fisken får kontrollerat foder. Även för foder finns gränsvärden för hur mycket dioxiner och PCB de får innehålla.
Hur bra är fisk i till exempel Västerdalälven? »
Fisk som fångas i älvarna som mynnar i Östersjön och Bottniska viken omfattas av samma råd som fisken i Östersjön och Bottniska viken. Laxen som fångas i älven har faktiskt levt nästan hela sitt liv ute i Östersjän eller Bottniska viken. De går tillbaka till sin födelseälv när det är dags för lek.
Har det gjorts mätningar några mätningar i fisk från insjöar i Norrlands inland t ex Storsjön i Jämtland  »
Vi har gjort mätningar i några sjöar i NOrrlands inland - det är låga halter dioxiner/PCB i fet fisk där. I vissa sjöar i Norrland kan det dock finnas fisk med förhöjda halter kvicksilver. Hör efter med din kommun hur det ser ut i just din sjö.
Hur är det med sik från Vättern? Varför står den inte med som specifik fisk man inte bör äta? »
Det finns ett misstanke att det det även finns höga halter av dioxiner/PCB i sik från Vättern. Just nu utreds detta av Livsmedelsverket.
Är matjesill nyttig fisk? »
Ja, inlagd sill samt matjesill görs av sill från Ishavet eller från västkusten. Denna sill innehåller låga halter miljögifter och går bra att äta ofta.
Jag äter makrill i tomatsås 3-4 burkar i veckan. Kan det finnas miljögifter i makrillen som gör att jag bör äta annorlunda? »
Makrill går bra att äta. Dock bör du tänka på att ändå variera din fiskkonsumtion eftersom olika fiskarter innehåller lite olika kombinationer av näringsämnen. Även för miljöns skull är det bra att variera med olika fiskar eftersom belastningen på de olika bestånden minskar då.
Hur är det med löja och löjrom? »
Det går bra att äta löja och löjrom.
Hur är det med skaldjur - musslor, kräftor (svenska, kinesiska, turkiska..) och krabba till exempel? »
Det går bra att äta skaldjur som musslor, kräftor och räkor, oavsett var de är fångade. Analyser visar att halterna av miljögifter är låga i det vita "köttet". Hos krabba kan dock det brungula smöret direkt under skölden innehålla en del kadmium varför man inte bör äta krabbsmör alltför ofta.
Lax som kommer från Norge - är den lika dioxinrik som Östersjölax? »
Nej, halterna av dioxiner och PCB i odlad lax är mycket lägre än i lax från Östersjön och Bottniska viken. Odlad fisk får kontrollerat foder som innehåller mycket låga halter miljögifter.
Hur är det med odlad fisk som läggs ut i små insjöar typ regnbåge och röding »
Odlad fisk får kontrollerat foder med låga halter av miljögifter. Halterna i fisken blir därför låga och går bra att äta.
Vi fiskar eller köper makrill - har den mycket dioxin också? »

Nej, makrillen går bra att äta.

Torsk från östersjön innehåller den gifter? Ni skriver låga halter. Varför skall man äta giftig fisk när det finns fisk från atlanten? »
Tyvärr finns dessa miljögifter runt omkring oss i det mesta som vi äter. Halterna är
dock mycket låga i de allra flesta livsmedlen. Torsk från Östersjön innehåller
inte mer miljögifter än fisken fångad i andra hav, t.ex. Atlanten.
Strömming till barn inte bra (tyvärr säger 4årigen, som älskar det och har fått en del....) - men hur är det med sill? »
Det man ska undvika att äta för ofta är sill/strömming från Östersjön. ”Vanlig” inlagd
sill på burk som man köper i affären är gjord av sill från västkusten eller ishavet och den går jättebra att äta!
Är det någon skillnad på omega-3 i vild eller odlad lax? »
Ja det är en skillnad.  Odlad lax är fetare men har lägre andel långkedjiga
fettsyror – som utgör en stor del av omega 3 fettsyrorna  - än vad vild
lax har. Det beror på att en del av fodret till den odlade laxen består av
vegetabilier
Innan jag blev gravid för snart ett år sedan åt jag strömming ca 4 gånger i månaden under 3års tid. Nu ammar jag barnet och undrar om det är farligt för henne? »
Nej, du behöver inte oroa dig. Men, nu när du känner till råden är det bra att du följer dem.
Jag undrar om man kan säga generellt att ekologisk mat innehåller färre miljögifter. Jag tänker nog särskilt på odlat mat på åkrarna, som vete, råg och även baljväxter ..och på mjölken. »

Tyvärr är det inte så enkelt att man kan säga att ekologisk mat har lägre halter av miljögifter. När det gäller miljögifter som dioxiner/PCB och tungmetaller är halterna desamma i odlad och konventionell mat.  Väljer man ekologiskt odlad mat kan man däremot vara lite snällare mot miljön eftersom man inte använder kemiska bekämpningsmedel vid ekologisk odling. Följaktligen hittar man nästan aldrig bekämpningsmedelsrester i ekologiskt producerade grödor.

Kan man som kvinna i fertil ålder och som inte kommer att skaffa barn bortse ifrån kostråden? Det är oklart om det föreligger en risk för kvinnan eller för det eventuella fostret.  »
Foster är känsliga. Kvinnor som fött sina barn eller kommer inte att skaffa några barn rekommenderar vi äta dessa fiskar högst 1 gång i veckan.
Jag har läst om rekommendationer att undvika insjöfisk som abborre, gädda och gös. Stämmer det? »
Ja det stämmer om du är gravid. Annars kan du äta 1 gång/vecka.
Kan jag servera mina barn havsöring från Umeälven/Bottenviken. Några kunniga säger att havsöringen har en mer begränsad aktionsradie och hamnar inte lika lätt som laxen i områden med hög belastning av miljögifter. »
Det är helt riktigt att havsöringen är mer stationär än laxen, dvs inte har samma
vandringsmönster som laxen. Skillnaderna i halt mellan lax och öring från samma
område är marginell, men det stämmer att öringen ligger lite lägre i halt än
laxen. Tyvärr är det dock inte så att öringen håller till i mer rena vatten,
eftersom hela Östersjön och Bottniska viken är drabbade av dessa miljögifter.
Snarare är det så att öringen fångad längre norrut (dvs i Bottenhavet och
Bottenviken) faktiskt har en tendens till något högre halter än öringen fångad
i Östersjön.
Jag äter bl a en inlagd sillbit varje morgon till ett ägg? Är det för ofta? Jag är inte längre i barnafödande ålder. »

Du kan äta sill hur ofta du vill.

Odlad lax i Norge innehåller den även de särskilda omega 3-fetterna DHA och EPA???? »

Det finns DHA och EPA i norsk odlad lax. Odlax lax är fetare än vild lax, men andelen långkedjiga fettsyror är lägre eftersom fodret utgörs endast till en viss del av fiskfoder och resten av vegetabila källor. Eftersom den odlade laxen totalt sett innehåller mer fett får man i sig mer DHA och EPA från odlad lax än från vild.  Näringsinnehåller i odlad lax hittar du på vår hemsida www.slv.se och sök näringsinnehåll.

I am pregnant. Can I eat Lax from Norge? »
Yes you can.
Jag undrar om det finns någon strålning i fisken efter den senaste olyckan i Japan? »
Under 2011 analyserade EU-länderna sammanlagt 1967 prover på livsmedel och foder från Japan och 409 prover på stillahavsfisk och alla prover hade halter långt under gränsvärdena för jod-131, cesium-134 och cesium 137. Det är därför en mycket liten risk att få i sig radioaktiva ämnen med mat från Japan.
Vilken fisk är säker att äta? Tänker främst på lax. Vilken lax är säker? »

Laxen som är odlad ellerfångad i Atlanten eller Stilla havet är säker. Den största delen av den lax vi äter i Sverige odlas i Norge och är säker också. Det är endast vildfångad lax från Östersjön, Vänern och Vättern som innehåller höga halter av dioxiner/PCB. Du kan äta den också men inte så ofta: Barn, kvinnor i barnafödande ålder, gravida och ammande 2-3 ggr/år - övriga vuxna en gång i veckan.

Hur ofta kan man servera strömming i en skolmatsal? »

Vi råder att man inte ska servera strömming i skolan.

Hur ofta och hur mycket sill/strömming kan man ge en katt som är ca 6-8månader gammal? »
Du kan ge katten hur mycket strömming som helst. De effekter som skulle kunna vara aktuella på människa är inte aktuella på katt eftersom de har en mycket kortare livstid.
Hur ofta kan vi äta abborre fångad i Bottenviken utanför Umeå? »

Abborre kan innehålla kvicksilver. Vi har därför råd att inte äta abborre oftare än 2-3 gånger per år om man är gravid eller ammande. Övriga kan äta en gång i veckan.

Kan man äta gös och abborre från Vänern ofta? »

Gös och abborre kan innehålla kvicksilver. Vi har därför råd att inte äta dessa fiskar oftare än 2-3 gånger per åt om man är gravid eller ammande. Övriga kan äta en gång i veckan.

Av miljöskäl undviker jag äta odlad lax. Ibnland kan man hitta fryst vildfångad chum-llax/pinklax från Stilla Havet i butikerna. Jag har hört att denna lax inte skulle vara lika nyttig som "vanlig " lax, med mmindre omega 3 etc. Är det så? »

Det stämmer att pinklaxen inte innehåller lika mycket av de långkedjiga fettsyrorna som lax gör. De är två olika fiskarter trots att bägge kallas lax.  Pinklaxen är magrare, innehåller 2 % fett och lax innehåller 12% fett. Om du av miljöskäl inte vill äta odlad lax men söker långkedjiga omega 3 fettsyror, så är sill en utmärkt källa.

hur mkt fet fisk bör växande barn äta / vecka? »
Vi rekommenderar att äta fisk 2-3 gånger i veckan. Fet fisk som lax och strömming från Östersjön innehåller dock höga halter av dioxiner. Ett barn bör inte äta det mera än 2-3 gånger per år.
Odlad lax är en fet fisk som går bra att äta ofta.
Hur ofta kan man äta viltfångad lax fiskad på västkusten ? »
Du kan äta det 2-3 gånger i veckan.
Hur mycket fet fisk bör växande barn äta/vecka? »
Livsmedelsverket har ingen rekommendation om hur mycket fet fisk ett barn behöver äta per vecka. Det beror på vad barnet äter i övrigt. Fet fisk som sill, lax och makrill innehåller det särskilda omega-3-fettet DHA, som behövs för utvecklingen av barnets hjärna och syn. Barn som aldrig äter fisk på grund av exempelvis allergi, behöver få omega-3-fett från andra källor. Rapsolja och rapsoljebaserade matfetter innehåller omega-3-fett som till de viss del kan omvandlas till DHA i kroppen. 50 gram lax i veckan täcker ett barns (under 2-år) behov av omega-3.
Ål från Hanöbukten. Risk och nytta? »

Ål är en mycket fet fisk som ansamlar en hel del miljögifter. Det är numera inte tillåtet att fiska ål i Östersjön med undantag för några få licensierade fisken. Det är alltså inte tillåtet att ta upp ål ens om man råkar få den som bifångst. Ål från Östersjön är, med tanke på innehållet av organiska miljögifter, inte lämpligt att äta för ofta (inte mer än 2-3 ggr/år) om man är barn eller kvinna i fertil ålder (inklusive gravid och ammande). Men, då ålen från Östersjön är akut utrotningshotad bör alla fundera både en och två gånger innan man äter den.

ar det gjorts mätningar i Juktan på fisken, och går den bra att äta? »
Livsmedelsverket har inte gjort några mätningar på fisk från Juktån. Juktån rinner ut i Ume älv
långt inne landet. Vi har tyvärr inte kännedom om lax och öring från Östersjön vandrar in hela vägen till Juktån. Är fisken stationär är halterna troligen låga. Hör gärna efter med kommunen eller länsstyrelsen i området! De har ibland mer information om det lokala fisket
Jag har sett rapporter om att odlad lax innebär en väldig miljöbelastning. Stämmer det eller kan man äta odlad lax med gott samvete? »

Det måste man avgöra själv var man sätter gränsen. Ett problem med odlad fisk är att fodret fraktas till utfodringsplatsen och lokalt kan detta ge en övergödning av havsbotten från all mat som inte äts upp. Laxfodret fiskas någon annanstans,  och den renas på miljögifter under processen. De som kritiserar laxodling menar att laxen kan smita iväg och beblanda sig med de vilda laxarna. De odlade laxarna är inte lika härdiga som de vilda. Alltså späs de vildas genpool ut med de odlades gener. Det figurerar sjukdomar bland de odlade laxarna och dessa sprids med rymlingar till det vilda beståndet.  En extra miljöbelastning blir det även genom att fodret ska fiskas och sedan omvandlas till foder. Allt fiske , i princip, görs från båtar drivna av fossilt bränsle. Uppfödningen av lax är mycket effektiv, och den blir allt effektivare med tiden. Rent klimatmässigt är den effektiv. Klimatpåverkan från ett kilo laxfilé ligger någonstans mellan kyckling och gris.

Naturhistoriska riksmuséet gör sina undersökninga på miljögifter där abborren är referensart. Många äter även abborrre från havet och gädda exporteras till Frankrike. I vilken omfattning bör dessa ätas? Hur kan man exportera gädda men inte lax pga dioxin? »

Abborre och gädda är magra fiskar som inte ansamlar dioxiner och PCBer i någon större utsträckning. De har halter av dessa ämnen som ligger långt under gränsvärdet och får alltså exporteras. Abborre och gädda kan dock ansamla en del kvicksilver och det finns också gränsvärden för kvicksilver inom EU. För att fisken ska få exporteras måste fisken även klara dessa gränsvärden. Vi har begränsande råd för gädda, abborre, gös m.m. på grund av innehållet av kvicksilver, oavsett var fisken är fångad. Gravida och ammande kvinnor bör inte äta dessa fiskar oftare än 2-3 ggr per år. Övriga konsumenter kan äta dessa fiskar en gång per vecka.

Som fritidsfiskare i Öresund drar jag upp framför allt skrubba, torsk, stora abborrar, som alla är utomordentligt goda fiskar. Är det någon större risk att äta dessa några gånger per vecka? »

Abborreär en mager rovfisk som kan ansamla en del kvicksilver. Vi har därför råd för gravida och ammande att inte äta bl.a. abborre oftare än 2-3 ggr/år. Övriga konsumenter kan äta abborre, gädda, gös m.m. en gång per vecka.

Alaska Pollack är ju otroligt billig att köpa,Har hört att den inte är bra att äta, stämmer det? »
Vi har inga analysdata specifikt för Alaska Pollock. Dock tillhör Alaska Pollock torskfiskarna vilka man har sett har låga halter miljögifter, både organiska miljögifter (dioxin och PCB) och kvicksilver. Så, ur hälsosynpunkt är det inga problem med att äta Alaska Pollock.
Hej! Hur kan man få reda på om de lokala sjöarna och åarnas fiskar inte innehåller för mycket gifter? »

Man kan ringa till kommunen eller länsstyrelsen. De har fakta och analysresultat från lokala sjöar och vattendrag.

Hur är det med fisk från sjön Bolmen. Är det nyttigt?  »
Vi har inte några analysdata på fisk från sjön Bolmen. Hör efter med kommunen eller länsstyrelsen, de brukar ha aktuella data.
ni skriver att gifterna från fisk lagras i fettreserverna. Min fråga blir då,ifall man börjat träna och går ned i vikt mycket, finns det då risk att halterna i blodet förhöjs? någon risk där? »
Organiska miljöföroreningar är fettlösliga och lagras in i kroppens fettdepåer. Det är en jämnvikt mellan halter i kroppens fettdepåer och fett i andra organ och vävnader. Studier av haltförändringar av dessa ämnen i blod hos överviktiga personer som snabbt går ner i vikt visar att halterna kan öka 20-50%, med de högsta ökningarna hos de som förlorar mycket i vikt under kort tid. De känsligaste grupperna för negativa effekter av dessa ämnen är foster och spädbarn varför man, för att förhindra förhöjda halter av miljöföroreningar i bröstmjölk, bör undvika att fasta och aktivt banta under amningsperioden. En normal viktnedgång under amningsperioden ger inga förhöjda halter av miljöföroreningar i bröstmjölk.
Menar ni hela Östersjön när ni råder barn att begränsa intaget av ex. sill därifrån. Ni skriver ju att det är Norra Östersjän, Bottenviken och Bottenhavet som sill med höra miljögiftshalter fångats. Hur är det med södra delarna av havet? »

Halterna av dioxin och PCB är höga i hela Östersjön. Därför gäller råden även för sill/strömming som fångas i de södra delarna av Östersjön.

Generellt kan man säga att fisk från de stora världshaven är bättre att äta? Som exempelvis norra ishavet och atlanten. »

Tänker man på miljögifter som dioxiner och PCB har fisken från Norra Ishavet och Atlanten mycket lägre halter än den feta fisken från Östersjön och Bottniska viken. Gravida och ammande kvinnor bör dock också begränsa sin konsumtion av fiskar som kan innehålla kvicksilver, som gädda och abborre, men också fisk från de stora haven, som svärdfisk, tonfisk, hälleflundra, haj och rocka. De som inte är gravida eller ammar kan dock äta fisk som kan innehålla kvicksilver en gång per vecka.

Ni råder att skolan inte ska servera strömming. I Karlshamn får barnen stekt sill en gång per månad i skolan, de känner till era råd. Beskedet från kommunen är att sillen ibland är från Östersjön , ibland från Västerhavet. Vad gör man som förälder ? »

Det är ju positivt att skolan serverar sill en gång i månaden ur ett nutritionellt perspektiv då det är en bra källa till omega-3 fettsyror och vitamin D. Men våra råd är att skolan inte alls ska servera strömming eller sill från Östersjön. Du kan föreslå att kommunen endast använder sill från Västerhavet och hänvisa kommunen till webbsidan: http://www.slv.se/sv/grupp1/Mat-och-naring/Kostrad/Rad-om-fisk/ elle http://nyttigfisk.se/index.php?page=vilka-fiskar-har-ho-ga-halter-av-dioxiner-och-pcb-2

Rekommenderar ni att äta ROHU-fisk? Finns recept med ROHU-fisk? Tack för svaret. »
Rohu är en typ av karpfisk som är vanlig i Asien. All fisk som importeras till EU ska klara de gränsvärden som finns för miljögifter och läkemedelsrester. Fisken du köper i affären har alltså halter under gränsvärdena och går bra att äta. Tyvärr har vi inte några recept att dela med oss av.
Jag äter inte fissk alls och har inte gjort det sedan jag var liten av olika skäl. Däremot äter jag kapslar med omega 3 från fisk. Jag är gravid och planerar att amma barnet . Kan det finnas gifter i kapslarna eller kan jag känna mig trygg?  »
Ja, du kan fortsätta äta kapslarna. Det finns gränsvärden för hur mycket dioxin och PCB de får innehålla. Det bästa är dock att äta fisk! Då får man i sig även andra näringsämnen ( t ex jod och selen) som inte finns i kapslarna.
Räcker det att upphetta fisken till ca 52 grader? Borde ju räcka med tanke på att man äter sushi... »

För att vara säker på att eventuella parasiter dör måste fisken antingen frysas till -18 grader i 3 dygn eller upphettas till 60 grader i 1 minut. För odlad lax är frysning inte nödvändig innan man äter fisken rå. För att vara säker på att eventuella parasiter dör kan man frysa fisken innan man tillagar den till 52 grader.

Flera kärnkraftsexperter har uttalat sig om att man ej bör äta fisk från Stilla Havet samt odlad fisk som föds upp på fisk därifrån pga de gigantiska utsläpp frpn Fukushima Daiichi och som nu arbetar sig upp i näringskedjan. Stämmer det?  »

Under 2011 analyserade EU-länderna sammanlagt 1967 prover på livsmedel och foder från Japan och 409 prover på stillahavsfisk och alla prover hade halter långt under gränsvärdena för jod-131, cesium-134 och cesium-137. Det är därför en mycket liten risk att få i sig radioaktiva ämnen med mat från Japan.

Vi rekommenderar att du läser vår information på webbplatsen om kontroll av livsmedel som importeras från Japan:

http://www.slv.se/sv/grupp2/Import-och-export/Import-fran-lander-utanfor-EU/EU-starker-importkontrollen-av-livsmedel-fran-Japan-/

På sidan Radioaktiva ämnen i livsmedel kan du också se en sammanställning av all prover som EU har tagit på japanska livsmedel:
http://www.slv.se/sv/grupp1/Risker-med-mat/Radioaktivitet-och-bestralning/Radioaktiva-amnen/

Söker efter fiskar man SKALL ÄTA! Gör gärna en lista på dessa!! Hittar bara de fiskar man inte skall äta! »
Många fler fiskar kan man äta obegränsat av än vilka man behöver begränsa. Om vi skulle lista alla fiskar man kan äta skulle den bli mycket lång.  Man ska äta fisk gärna 3 gånger i veckan men man bör vairiera mellan olika fiskar eftersom alla innehåller lite olika mycket av olika näringsämnen.
Hur är det med saltströmming. Har ätit den halstrad varje morgon ca ett år. 2 st varje morgon. Den är fångad i Bottenviken »
Strömming från Bottenviken innehåller tyvärr höga halter dioxin och PCB, oavsett tillagningsmetod. För att undvika att få höta halter av dessa ämnen i kroppen bör du dra ner din konsumtion till att bara äta denn detta en gång per vecka om du är över barnafödande ålder. Barn och kvinnor i fertil ålder bör inte äta denna typ av fisk oftare än 2-3 gånger per år.
Hur är det med laxen som fångas i Tornedalsälven? Och andra fiskar som abborre och gädda?  »
Fisk som fångas i älvarna som mynnar i Östersjön och Bottniska viken omfattas av samma råd som fisken i Östersjön och Bottniska viken. Abborre och gädda kan innehålla kvicksilver, därför har vi rådet att inte äta dessa fiskar oftare än 2-3 gånger per år om man är gravid eller ammande. Övriga kan äta en gång i veckan.
Vad menar ni med er reklam: "All strömming är inte nyttig" Hur ska man veta vilken som är nyttig. tacksam för svar »

Det är just det som är det vi vill peka på med vår kampanj. Det är omöjligt att som konsument veta vilken fisk som har höga respektive låga halter dioxiner och PCB. Av denna anledning har vi kostråd med syfte att förhindra att t.ex. barn och kvinnor i fertil ålder får i sig för mycket av dessa miljögifter.

I Riga i Lettland säljer man mycket shprotes (vilket väl är detsamma som skarpsill). Den säljs som konserv och rökt i olja. Innehåller denna fisk skadliga ämnen som dioxiner, PCB eller kvicksilver. Fångas den i Östersjöön? »

Skarpsillen från Östersjön har halter av dioxiner och PCB strax under gränsvärdena. De produkter som görs av skarpsill i Sverige görs oftast av skarpsill från västerhavet eller Ishavet och den håller låga halter av dioxiner och PCB. Äter man väldigt mycket skarpsillsprodukter från Lettland bör man kanske minska sin konsumtion något, även om halterna ligger under gränsvärdena. Exponeringen av enskilda miljögifter kan annars ändå bli lite för hög, även om fisken klarat gränsvärdena.

Hur snabbt lagrar fisken upp halter av miljögifter? Är det bättre att äta en yngre lax,röding? »

Jo, generellt är det så. Men, det beror ju också lite på var den fångats.  En ung fisk som fångats i ett tungt belastat område kan ju ha högre halt än en äldre fisk som fångats i ett renare område.

Det står att lax och öring från Vänern och Vättern har höga halter av PCB och dioxiner, liksom sik från Vänern. Men hur är det med siken från Vättern? Den är ju ganska stor och fet - alltså borde väl även den ha höga halter? »

Tidigare analyser på sik från Vättern har inte visat på några höga halter av dioxiner och PCB. Dock har det nu visat sig att även siken från Vättern kan ha höga halter. Vårt analysunderlag för sik från Vättern är dock alltför litet för att vi ska kunna uttala oss säkert om halterna. Av denna anledning har ytterligare prover tagits för att vi ska kunna utreda denna fråga ordentligt.

Jag bor i Göteborg och köper ibland färsk strömming. Kommer den från Östersjön? Har alltid tagit för givet att fisken som säljs här kommer från Västkusten.  »
Det är svårt att veta. Du kan fråga säljaren var fisken är fångad.
Vet att man på patienter med sjukdomen ALS tagit prover på blodet och funnit gifter däri. Vet ni om PCB funnits i blodanalyserna? »
Tyvärr. Det är ingenting vi känner till.
hej! äter böcklingpastej på tub till mitt ägg varje morgon. då böckling är en fet fisk undrar jag om riskerna att jag får i mig för mycket miljögifter? »

Böckling görs av sill eller strömming och man kan kontrollera på förpackningen var fisken är fångad. Då böcklingen i pastejen blir ”utspädd” av övriga ingredienser samt att man inte äter speciellt mycket pastej kan man äta denna utan att oroa sig. Vet man med sig att man äter mycket böcklingpastej innehållande strömming från Östersjön bör man dra ner på sin konsumtion.

Vilka fiskar och sjöar i Sverige har högst halt av kvicksilver? Vilka fiskar i Sverige och globalt ( om man räknar med alla sorts fiskar) är bäst att äta ur hälsosynpunkt och vilka är bäst ur miljösynpunkt? »

Ur hälsosynpunkt är det nyttigt med fisk  eftersom de ger oss de långkedjiga fettsyrorna, vitamin D, selen  och jod. De långkedjiga fettsyrorna hittar du i de feta fiskarna som sill, makrill och lax (odlad och vild). Fiskar med hög halt vitamin D är främst pinklax, sill, skarpsill och tilapia.  Tonfisk och hoki innehåller höga halter selen.  Sej och torsk har höga halter av jod.

Ur miljösynpunkt är sill, strömming och makrill utomordentligt bra val. Blåmusslor likaså. Du kan läsa om vilka fiskar är bra ur miljösynpunkt på WWFs fiskguide. Läs mer om Livsmedelsverkets miljötexter om fisk och skaldjur http://www.slv.se/sv/grupp1/Mat-och-miljo/Miljosmarta-matval/Fisk-och-skaldjur/ .

Om kvicksilver i våra sjöar kan du läsa om i vår kvicksilverriskvärdering: http://www.slv.se/upload/dokument/rapporter/kemiska/2007_livsmedelsverket_10_mehgfisk.pdf

Den strömming som tas upp i östersjön blir i ett senare skede fiskmjöl och används som djur/laxfoder. Kan odlad lax i nNorge med fiskmjöl från östersjön innehålla lika höga gifter som vildfångad östersjölax? »

Även för fiskfoder finns gränsvärden för dioxiner och PCB. De gränsvärden som finns för fiskfoder är strängare än de gränsvärden som finns för fisk som vi människor ska äta. Anledningen till detta är att dessa ämnen lagras under lång tid, även i fiskkroppen, och för att förhindra att t.ex. den odlade laxen ska få för höga halter av dessa ämnen måste fiskfodret hålla mycket låga halter.

Då strömmingen i Östersjön håller så höga halter miljögifter har fiskfoder-industrin varit tvungna att ta fram metoder för att rena fiskmjölet från dessa ämnen för att kunna använda strömmingen som foderfisk.

Vi äter ofta inlagd sill som vi köper på COOP i glasburkar, är dom också onyttiga? »
Nej, sill på burk fiskas i områden med låga halter av dioxiner och PCB.
Varför går ni ut och skräms om fisken i Östersjön? Om nu fisken är så farlig kan ni då förklara hur det kommer sig att sälen ökar i östersjön som lever på fisk 365 dagar om året. Har ni några studier på hur det är med dom som fiskar och äter östersjöfisk? »
Det är helt riktigt att sälen i Östersjön ökar i antal. Detta är en mycket trevlig utveckling då sälarna i Östersjön på 70-, 80- och 90-talet var mycket illa ute på grund av miljögifterna! Man kan se över tid (från 80-talet och framåt) att halterna av organiska miljögifter har minskat i biota i Östersjön. Dettakan vara en bidragande orsak till att sälen har kunnat återhämta sig. Dock verkar denna minskning i dioxinhalter i framför allt  strömming i Bottenviken stagnerat, och minskar inte längre.
Det är viktigt att komma ihåg i detta sammanhang att sälarna i Östersjön inte har något val. De är tvungna att äta strömmingen, trots att den fortfarande innehåller höga halter miljögifter. En annan sak som är viktig att komma ihåg är också att bara för att antalet sälar i Östersjön ökar så betyder inte det att deras hälsa är så bra som man skulle önska. Att använda sälarna i Östersjön som "hälsomarkör" för hälsoeffekter för miljögifter är inte relevant. Samhället kan aldrig acceptera så otroligt drastiska effekter på hälsan som den som drabbat sälarna.

När det gäller studer på människor finns det en hel del fakta om hälsoeffekter vid mycket höga exponeringar för dessa gifter. När man ska mäta låg exponering blir det dock mycket svårare att fastställa samband mellan exponering och hälsoeffekter hos människa, För det första behövs ett stort antal människor för att kunna få tillräcklig statistisk styrka i studierna och som du säker vet finns det inte 10 000-tals fiskarfamiljer i Sverige. Trots detta finns vissa tecken som tyder på eventuellt samband mellan exponering för PCB och en ökad risk för diabetes, samt sänkt födelsevikt. En brist med studierna av yrkesfiskare och deras familjer är att man inte kunnat studera effekter som kan tänkas uppkomma vid exponering u nder fosterstadiet (förutom födelsevikt) och barndomen, vilket är de perioder då människan är mest känslig för miljöföroreningarna. Det mycket viktigt att komma ihåg att det inte går att utesluta effekter som är så små att de inte går att upptäcka i epidemiologiska studier. Som nämndes ovan behövs ett mycket stort antal personer i en studie för att säkerställa eventuella effekter. Dock har man, i djurstudier med exponering för låga doser av dessa ämnen, kunnat konstatera (utan tvivel) att dessa ämnen har negativa hälsoeffekter.Vilket omega finns i sill ? I vilka livsmedel finns det. samma omega som i sill. som man kan äta varje dag ? »

Omega 3 består till största delen av alfa linolensyra och långkedjiga omega 3 fettsyror (dvs fiskfettsyrorna DPA, DHA och EPA).
Det finns både omega 3 och omega 6 fettsyror i sill. I höstsill finns 3,58 g av omega 3 fettsyror varav 2,75 g är långkedjiga omega 3 fettsyror per 100 g ätbar fisk. Sen finns det 0,52 g omega 6 fettsyror. I vårsill finns det 0,31 g omega 3 varav 0,25 g långkedjiga omega 3  fettsyror och 0,06g omega 6 per 100 g ätbar fisk.

 De långkedjiga fiskfettsyrorna finns i princip i fisk. Men i fettet hos betande djur kan vi hitta små mängder av fiskfettsyrorna. Den del av omega 3 som inte tillhör de långkedjiga fettsyrorna är till allra största delen alfa linolensyra ALA. Den finns i stora mängder av ALA i rapsolja och andra vegetabila oljor, valnötter , vetegroddar, margarin nötter, frön och sojabönor.

Ål fiskad i Vänern (det finns fiskare som fortfarande får fiska), har den också för höga gifthalter? »

Vi har begränsat med analysdata på ål från Vänern, men de data vi har visar på ganska höga halter. Ålen klarar gränsvärdena, men ål har högre gränsvärden än annan fisk. Av denna anledning bör man inte äta ål alltför ofta som barn eller fertil kvinna (inte oftare än 2-3 ggr/år). Övriga konsumenter kan äta ål en gång/vecka.Men, alla bör fundera både en och två gånger innan man äter ål eftersom den är allvarligt utrotningshotad!

KAN MAN ÄTA GÖS SOM ÄR FISKAD I HJÄLMAREN ? ÄVEN GÄDDA OCH ABORRE ?  »

Visst kan man äta gös, gädda och abborre från Hjälmaren! Detta är dock fiskar som kan ansamla en del kvicksilver, varför man bör följa de råd som finns runt dessa fiskarter (gravida kvinnor; ej oftare än 2-3 ggr/år. Övriga; ej oftare än en gång/vecka.) Dessa råd gäller oavsett var fisken är fångad.

Mina föräldrar åker till Norrland varje och och bor på obebodda områden där de teltar och fiskar i fjällsjöarna. Har dessa öringar och rödingar höga halter av dioxin och PCB i sig?  »

Fisk från sjöar i Norrlands inland innehåller låga halter av dioxiner och PCB.

Min far är med i flugfiskeförening. De odlar själva sin fisk i en liten skogsjö. Hur farlig är den fisken att äta? Sjön ligger väster om Flen i Södermanland. »

Gällande flugfiskeföreningen beror det på om fisken är odlad i kasse eller ej (om odlad i kasse= låga halter. Ej odlad i kasse= vi vet inte något om halterna)

I Vättern fångas 100 ton kräftor varje år och många fryser in och äter vid ett flertal tillfällen.Rimligen borde kräftorna innehålla minst höga halter som röding som dessutom numera knappast fiskas alls. Har ni koll??? »

Vi har analyserat både inhemska (bl.a. från Vättern) och importerade kräftor. Själva köttet har låga halter miljögifter men däremot kan en del miljögifter ansamlas i det sk smöret. Detta är oberoende varifrån kräftorna kommer och man kan inte se någon skillnad i halter utifrån var de är fångade.

Kan man byta ut vildfångad fisk, som innehåller miljögifter som finns mer eller mindre i havet på hela jorden mot odlat fisk? Jag vet att odlat fisk är inte bra för miljö och för människor. Men hur är det då med odlingen och miljögift?  »
Odlad fisk får kontrollerat foder och har således mycket lägre halter av miljögifter.
Vilka fisk är säkra att äta?  »
Man kan äta all fisk, men med måtta. Det bästa är att variera sig, både ur närings- miljö- och miljögiftssynvinkel. Läs mera på http://www.slv.se/sv/grupp1/Mat-och-naring/kostrad/Rad-om-fisk/#pers
vilken fisk från ishavet eller västkusten finns i stockholm att köpa? »

Man kan fråga fiskhandlaren eller om fisken är förpackad kan men läsa på förpackningen var fisken är fångad.

Jag är histaminöverkänslig. Vilken fisk innehåller mest histamin av torsk och lax? Vilken lax finns det mest histamin i: kokt lax, varmrökt lax, kallrökt lax, gravad lax?? »

Torsk och lax innehåller inte förhöjda halter histamin. Vilka halter histamin som kan bildas i ett livsmedel beror dels på hur mycket av aminosyran histidin som finns i livsmedlet samt på hur livsmedelet hanteras. Det är i följande fiskar som högre halter av histamin kan finnas då de innehåller mer av aminosyran histidin: Tonfisk, makrill, ansjovis, sardeller, sardiner, sill, svärdfisk och escolar. Läs gärna mer om histaminöverkänslighet via följande länk http://www.slv.se/sv/grupp1/Risker-med-mat/Allergi-och-overkanslighet/Histamin-och-andra-biogena-aminer/

Jag äter inte kött och nu funderar jag på att sluta äta fisk. Omega3 kapslar är inte bra för miljö. Har börjat med ekologisk linfrö olja som innehåller mycket omega3. Är detta ett bra alternativ om jag inte vill avstå från omega3? »

Omega 3 är ett samlingsnamn av den kortare fettsyror alfa- linolensyra  och de långkedjiga fettyrorna DHA och EPA. Om du köper omega 3 kapsalar med fiskfettsyror kommer du också få i dig de långkedjiga fettsyrorna DHA och EPA. Det får du inte om du äter oljor med fleromättat fett eftersom de endast innehåller kortare omega 3 fettsyror.Kroppen kan i begränsad utsträckning bilda DHA från den kortare omega-3- fettsyran alfa-linolensyra som finns i vissa vegetabilier. Källor till alfa-linolensyra är rapsolja och rapsoljebaserade matfetter, linfröolja och valnötter.

Vi har ytterligare information till de som är gravida eftersom DHA är viktigt för fostret. För vegetarianer och andra som inte äter fisk är det dock extra viktigt att se till att få i sig tillräckligt med omega-3 från vegetabiliska livsmedel som rapsolja och rapsoljebaserade matfetter. Kroppen kan i viss utsträckning omvandla dessa fettsyror till de långa fettsyror som finns i fet fisk och som är nödvändiga för fostrets utveckling. Även den som i vanliga fall inte äter fisk, kan överväga att göra detta under graviditeten för att täcka behovet av DHA. Äter man aldrig fisk kan det behövas tillskott med DHA. Rådgör med mödrahälsovården.

 Du nämnde miljö. Några av de mest miljösmarta fiskarna är sill. De fiskas utanför Norges kust. De innehåller bland de högsta mängderna av fiskfettsyrorna DHA och EPA jämfört med andra fiskar (och  100g inlagd sill innehåller dessutom dagsbehovet av vitamin D mm).

Här hittar du mer att läsa om omega-3 på Livsmedelsverkets hemsida:

http://www.slv.se/sv/grupp1/Mat-och-naring/Vad-innehaller-maten/Fett/Fleromattat-fett-omega-3-och-omega-6/

 

Som nypensionerad kemi- och biologilärare vill jag ställa följande fråga.:Hur skulle sveriges befolkning ha överlevt utan fr.f.a strömmingen?Är det verkligen vetenskapligt underbyggda rekommendationer ni går ut med.? »

Historiskt sett har strömmingen varit viktig för livsmedelsförsörjningen i Sverige. Betydelsen har dock succesivt minskat, i och med att vi inte längre är beroende av självhushållning och utbudet av livsmedel i butik har ökat och diversifierats. Som tur var så var halterna av dioxiner i strömming låga eller obefintliga under de århundraden då strömming var viktig för livsmedelsförsörjningen. Det var inte förrän på 60-talet som halterna började nå problematiska nivåer.

De råd som nu ges gällande dioxinförorenad fisk baseras på den senaste kunskapen om de hälsorisker och nyttor som finns med att äta strömming. Råden för den dioxinförorenade strömming ges för att konsumenterna ska få kännedom om vilka konsumtionsnivåer som är säkra ur en hälsomässig synvinkel. För en vuxen man och äldre kvinnor är det ok att under lång tid äta strömming i snitt en gång per vecka. För barn och kvinnor i barnafödande ålder är råden mycket mer restriktiva (2-3 gånger per år), eftersom fostret och det växande barnet är mycket mer känslig för dioxiners negativa påverkan på hälsan än vad vuxna är. En faktor som är viktig att ta med i sammanhanget är att det är möjligt att i butik välja feta fisksorter som har relativt låga halter av dioxiner (sill, makrill, odlad lax, regnbåge, öring och röding, stillahavslax,…….), istället för strömming.

Jag har hört att ekologisk odlad lax innehåller mycket miljögifter, stämmer det? Hur ofta kan man äta ekologisk odlad lax? »

Vi har analyserat dioxiner och PCB i ett prov av ekologisk odlad lax och det låg på ungefär samma nivå som för övriga prover av odlad lax. Ät gärna fisk av olika slag 2-3 gånger i veckan.

För att gå ner i vikt har jag sedan ett år tillbaka i princip levt på kokt fisk o grönsaker VARJE DAG. Kanske är det inte nyttigt att äta fisk varje dag ?? Väljer: torsk, sill, skrubba, makrill,lax (inget från Östersjön). »

Ur nutritionssynvinkel är det en kolhydratfattig kost, men har en fin proteinkvalitét. Du har rik kost med tanke på fiskfettsyror. Nu vet vi inte vilka grönsaker du äter, men vitaminer och mineraler blir det troligen inga problem med. Du säker inget om mjölkprodukter. Om du inte använder dem så kan du få för lite kalcium.  Du verkar äta varierat av olika fiskar. Detta borde vara ok, bara du håller dig till våra kostråd om fisk (dioxiner, PCB och kvicksilver).http://www.slv.se/sv/grupp1/Mat-och-naring/kostrad/Rad-om-fisk/

Vilken fisk innehåller inte dessa mijögifter? Torsk, norsk lax, går detta bra att äta?  »

All fisk innehåller miljögifter, tyvärr. Halterna skiljer sig dock åt väldigt mycket, beroende på vilken fiskart det är eller var fisken är fångad. Torsken är en mager fisk som inte ansamlar dessa miljögifter i någon större mängd, oavsett var den är fångad. Odlad lax går också bra att äta, oavsett var den är odlad. Detta eftersom odlad fisk får kontrollerat foder med låga halter miljögifter. Detta gör att även den odlade fisken får låga halter.

Hej. Jag undrar hur ofta man kan äta sik från bottenviken Umeåområdet ? Fiskar mycket nu på vintern men är inte säker på hur mycket jag och mina barn kan äta utan att det är skadligt.  »

Siken från Bottenviken innehåller relativt låga halter organiska miljöföroreningar, så den går bra att äta!

Hur vet jag att fiskbilen säljer vildfångad fisk?De som brukar sälja här heter Fiskbilen.se och hemfisk.se »

Du ska fråga handlaren hur han gör för att säkerställa att fisken han säljer är den han säger. Enligt lagstiftningen ska konsumenten få skriftlig information om produktionsmetod och fångstzon/ursprungsland.

Hej jag har ätit lax och är orlolig för att få cancer är 12 år jag har köpt lax från ica!!! »
Hej, Du behöver inte vara orolig!  Den största delen av den lax vi äter i Sverige odlas i Norge och är säker att äta. Även Laxen som är odlad eller fångad i Atlanten eller Stilla Havet är säker.
Måste man frysa färsk lax innan man steker den.Ock vad händer om steker den färsk ? »

Rå fisk kan innehålla skadliga parasiter. Dessa dör om fisk upphettas till 60 grader i minst en minut (till exempel när när du steker den) och vid djupfrysning i minus 18°C i tre dygn(om du äter den fisken rå, gravad, lättmarinerad).

Nätting eller flodnejonöga är en populär maträtt halstrad uppe i norra norrland längst torneå och kalix älv, hur är det med miljögifter i dessa? »

Vi har inga data på svensk flodnejonöga men de har gjort en del analyser i Finland  och de analyserna visar på halter av dioxiner och PCB (över gränsvärdet). 

hur mycket miljögifter innehåller tonfisk? hur ofta kan man äta det? »

Kvicksilver kan finnas i abborre, gädda, gös och lake och i stora rovfiskar som färsk tonfisk, svärdfisk, stor hälleflundra, haj och rocka. Tonfisk på burk tillhör en annan art än den som säljs färsk och innehåller inte höga halter kvicksilver.

 

 

Gädda, abborre, gös och kanske andra fiskarter är ganska stationära. Det borde betyda att halten miljögifter varierar mycket i olika fiskbestånd. Hur får man reda på hur mycket miljögifter det finns i fisken i ett visst område? »
Länsstyrelserna (och även kommuner) har uppgifter på gifthalterna i olika fiskbestånd.
Dioxiner och PCB i ägg. Vilka hönsägg som finns i handeln har lägsta värden? »
Alla ägg som säljs i affärerna har halter som ligger under gränsvärdena. Generellt har dock ekologiska ägg något högre halter än konventionella ägg.
Snälla, berätta för mig vilken fisksort jag kan, under resten av mitt liv, äta utan hälsorisker. Jag vill äta fisk massor av gånger under veckan! Jag älskar fisk! Jag sportfiskar. »
Man kan äta all fisk med måtta! Det allra bästa sättet att skydda sig mot att få i sig för mycket av något enskilt ämne är faktiskt att variera sig! Det är det bästa ur både miljö-, nutritions- och miljögiftsaspekter.
Vad görs för att förhindra att PCB och dioxiner hamnar i våra vatten? »
PCB-användningen har varit förbjuden i Sverige sedan 70-talet. Men, eftersom de är mycket svårnedbrytbara läcker det fortfarande ut PCB från t ex gamla soptippar. Dioxiner bildar naturligt vid ofullständig förbränning av t ex sopor och även vid vulkanutbrott mm.
Jag har förstått att man inte behöver ange på förpackningen om fisk är från Östersjön, utan att det räcker med någon form av FAO beteckning. Stämmer detta och vilken är beteckningen i sådana fall? Hur kan jag undvika Östersjöfisk om det inte framgår? »
Det ska anges att fisken är fångad i Östersjön. Läs under följande länk - där framgår det att fångstzonen ska anges med sitt svenska namn (inte FAO-område) för att kunna förstås av konsumenten
http://www.slv.se/sv/grupp1/livsmedelsforetag/Vagledningar-och-branschriktlinjer/Vagledningar-och-annan-information/Fiskeriprodukter---tillaggsmarkning-/
Hur är det då med den inlagda sillen? Kommer den också från Östersjön? Eller kommer den från Island? Innehåller den också miljögifter? »
Sill på burk fiskas i områden med låga halter av dioxiner och PCB.
Vad anser ni om halterna av bromerade flamskyddsmedel i norsk lax? Så vitt jag vet innehåller även den norska laxen antibiotika, stämmer det? »

Halten av bromerade flamskyddsmedel ligger något lägre i den odlade norska laxen jämfört vildfångad östersjölax. Nivån i den odlade norska laxen är jämförbar med den som finns i vildfångad norsk atlantlax. Det finns inget gränsvärde för bromerade flamskyddsmedel men halterna bedöms inte utgöra någon hälsorisk. Vad gäller antibiotika så har användningen minskat under senare år och om fisken varit medicinerad finns det krav på en karantänperiod innan den tas upp. Det finns det gränsvärden för hur mycket antibiotika som får finnas i fisken och detta kontrolleras.

Vart kommer sushilaxen ifrån? Finns det några nationella riktlinjer för vart laxen ska vara fångad? »

Nästan all lax som säljs i affär eller på restaurang är odlad lax från bl.a. Norge. Den vilda laxen från Östersjön anses ofta som för dyr för att man skulle kunna köpa in och använda den till sushi. Fråga gärna på restaurangen eller sushi-stället var laxen kommer ifrån!

Varför anses ekologiskt odlad lax vara nyttigare än vildfångad trots att de (antar jag) simmar i samma vatten? »

Odlad lax innehåller lägre halter miljögifter än vild lax från Östersjön eftersom den får kontrollerat foder med låga halter miljögifter. Ur nyttighetsaspekt eller miljögiftsaspekt skiljer sig inte ekologisk odlad lax från konventionellt odlad lax, de innehåller ungefär samma halter.

Hej, vi bor på Västkusten och fiskhandlaren kallar strömming för sill här. Han säger att sillen är fångad i Västerhavet och inte i Östersjön. Är den strömmingen olämplig att äta ofta? »
Sill från Västerhavet är trygg att äta. De höga halterna av dioxiner och PCB finns på Östersjön.
får man servera Väner sik på restauranger? »
Nej, det är inte tillåtet att sälja sik fångad i Vänern på restauranger.
Vad är det som gör fisk så nyttig? :) »

Det som gör fisk så nyttig är att den innehåller oproportioneligt mycket vitamin D, jod och selen. Det är ämnen som många svenskar i dag får för lite av. Den feta fisken innehåller långkedjiga fettsyror som är livsnödvändiga, dvs vi kan inte göra dem själva i den mängd som vi behöver dem. Dessa omega 3-fetter kan minska risken för hjärt- och kärlsjukdom. Barn behöver omega 3-fetter för att hjärnan och synen ska utvecklas normalt. Därför är det bra för både vuxna och barn att äta 2-3 portioner fisk eller skaldjur i veckan och att välja olika sorter, både mager och fet fisk. En portion motsvarar 100-150 gram fisk. I dag äter bara en av tre svenskar fisk minst två gånger i veckan.

Har tänkt tillaga lax och broccoli i ugnen tillsammans med cremefraiche och kryddor mm. En av gästerna har gjort en hjärtoperation, är det nån fara för denne att äta detta? »
Ur hjärtoperationssynvinkel är det inga problem vad vi känner till. Men det bästa är väl att du frågar din vän om allergier eller restriktioner i kosten.
Hej, jag fiskar och äter en del strömming till våren, är strömmingen giftigare i år gemfört med tidigare år, kan man äta fisken? »
Nej, den är lika giftig som vanligt. Du kan äta strömming men med måtta. Se här våra kostråd:
Kostråd – fet vildfångad fisk från områden med höga halter av miljögifter
  • Kvinnor i barnafödande ålder, gravida och ammande: högst 2-3 gånger/år
  • Övriga vuxna: högst 1 gång/vecka
  • Barn under uppväxten (både pojkar och flickor): högst 2-3 gånger/år
Finns det risk för dioxin i foder till odlad lax,och i så fall även dioxin i laxköttet? »

Fodret är noga kontrollerad och att det inte finns höga halter av dioxiner i det.

Kan jag tryggt ge min 12-åriga dotter laxöring som odlats i vänern, Glaxfjorden(?)i obegränsad mängd? Den vildfångade laxöringen simmar väl i samma vatten och denna rekommenderas ju ej till barn. Kan man lita på att fiskfodret är PCB och dioxinfritt? »

All odlad fisk går bra att äta. Detta eftersom all odlad fisk får kontrollerat foder. Fisken får i sig dioxiner/PCB från det den äter, inte från omgivande vatten.

Får man äta rocka eller spätta? »

Är man gravid eller ammande bör man inte äta rocka oftare än 2-3 ggr/år då den kan innehålla förhöjda halter kvicksilver. Spätta innehåller låga halter av miljögifter och går bra att äta ofta, oavsett om man är gravid/ammande eller inte.

Hej, toppen med möjlighet att fråga!Jag äter en hel del sardiner på burk. Är dom ok ? »
Våra analyser visar att det är ok att äta sardiner!
Hur ser ni på plattfisk fångad i Kalmarsund med avseende på miljögifter. Gäller här samma rekommendationer som för andra Östersjöfiskar? »

Plattfisk fångad i Östersjön har låga halter miljögifter och går bra att äta. De specifika fiskar från Östersjön vi har råd om att inte äta för ofta är vildfångad lax, öring och strömming/sill.

Hur mycket gifter finns det i gädda och sik och strömming från Bottenhavet? Hur ofta kan gravida äta sådan fisk?  »

Sik från Östersjön går bra att äta ofta, även för gravida, då den innehåller låga halter miljögifter. Strömming från Bottenhavet innehåller höga halter dioxiner och PCB, varför vi har ett råd om att barn, ungdomar och kvinnor i barnafödande ålder (inklusive gravida och ammande) inte bör äta denna fisk oftare än 2-3 ggr/år. Gäddan är en fisk som kan ansamla en hel del kvicksilver, oavsett var den är fångad. Av den anledningen avråds gravida och ammande från att äta gädda oftare än 2-3 ggr/år, oavsett var den är fångad.

fiska makrill i Grebbestad är den smittad med några gifter? »
Nej, makrillen går bra att äta.
Kan man äta obegränsade mängder av Findus olika sorters djupfrysta fiskgratänger? »
Ja, det kan man.
Hej, letar efter rangordning av lax. Finns det någon lax man kan äta dagligen utan risk? Alaska? Norsk odlad? Annan? »

Både odlad lax från Norge och Östersjön samt vild lax från t.ex. Stilla havet och Atlanten innehåller relativt låga halter dioxiner och PCB, så dessa fiskar kan man äta ofta. Det bästa är dock att äta varierat, både fet och mager fisk, eftersom de innehåller lite olika halter av olika näringsämnen. Det är också bra rent miljömässigt att variera sig, eftersom vissa fiskbestånd kan vara hårt belastade.

Påverkas fisk av oljeborrningar på Norges västkust? »
Det finns ju gränsvärden för en mängd ämnen i fisk, men hur oljeborrningarna påverkar har Livsmedelsverket ingen kännedom om. Du kan kontakta motsvarande Hav- och vattenmyndigheten respektive Mattillsynet i Norge för besked.
Går det bra att äta forell ofta, eller finns det också risk som kommer kanske från Dioxiner eller Kvicksilver? »

Forell och regnbågsforell förekommer ofta i affärer och restauranger. Vad man syftar på är vanligtvis en liten regnbågslax eller regnbåge, som är det korrekta handelsnamnet. I Sverige förekommer den mycket sällan vild, men den odlas ofta. Då fisken odlas och får kontrollerat foder är halterna av dioxiner och PCB låga. Den går alltså bra att äta ofta.

Jag brukar fiska strömming nu på våren i Baggenfjärden i Nacka samt utanför Nynäshamn. Tar bara upp små strömmingar (=unga exemplar) och undrar nu om dessa innehåller mer eller mindre dioxin och PCB jämfört med större (=äldre) strömmingar?  »
De unga mindre strömmingarna har lägre halter av dioxiner och PCB jämfört med de större och äldre. Dock är halterna höga trots att de klarar gränsvärden. Gränsvärden är högt satta så kostråden gäller även små strömmingar.
I förhållande till odlad lax från Norge, hur ofta kan man äta gös och gädda från Ekoln. Undrar mest för mina barnbarns skull, kan jag bjuda dem på dessa båda fiskar? Vet att lax från Norge innehåller antibiotika som väl inte heller är bra för barn. »

Visst kan du bjuda barnbarnen på dessa fiskar! Mager rovfisk, som gädda och gös, kan du och barnbarnen äta en gång per vecka. Gravida och ammande kvinnor ska dock inte äta denna fisk oftare än 2-3 ggr/år. Detta eftersom foster är den känsliga gruppen för negativa hälsoeffekter.

Odlad lax går också bra att äta! För antibiotikarester i odlad fisk finns gränsvärden och det är mycket sällan man hittar någonting i de kontroller som görs av antibiotikaanvändningen. Läs gärna mer om kontrollen av restsubstanser (läkemedel) i denna rapport: http://www.slv.se/upload/dokument/rapporter/kemiska/lakemedel/2012_livsmedelsverket_9_restsubstansrapport_2011.pdf

Finns det någon prognos på minskning av dioxiner och och PCB, 10, 100 eller 1000år? »
Enligt Naturhistoriska riksmuseet minskar halterna av dioxiner och PCB stadigt, men att det är svårt att göra prognos på längre sikt. PCB har minskat mer eller mindre stadigt under de senaste 30 åren. I egentliga Östersjön ser Naturhistoriska riksmuseet en minskningstakt med ca 9% per år för PCB och 5% minskning i dioxinhalterna per år.
Att ge en prognos 100 eller 1000 år framåt kan nog inte göras men förhoppningsvis är problemen med PCB och dioxiner borta om 100 år.
Min familj äter ofta röding och öring frånn Vousträsk som ligger 2 mil söder om Ammarnäs (Västerbotten). Hur mycket gifter tror du de innehåller? »

Om man ser på var Ammarnäs ligger kan man antar att detta är röding och öring fångad i en insjö i Västerbotten?! Då är halterna låga. Våra råd gäller laxfisk från Östersjön och dess älvar.

Vilka fiskar kan man äta från Mälaren? Några man ska undvika? Hur ofta kan man äta dom? »
Fiskar från Mälaren kan innehålla kvicksilver.  Vi har därför råd att inte äta dessa fiskar oftare än 2-3 gånger per åt om man är gravid eller ammande. Övriga kan äta en gång i veckan.
Jag vill inte äta fisk från Östersjön-både ICA och Hemköp säljer sådan fisk fryst..finstilt text på paketen.Firma Västkustfile med fisk från Östersjön..Hur är det med fisk fångad i Öresund?Andra utsläpp där t.ex från Köpenhamn? Jag bor i Malmö.. »

Tyvärr är halterna i strömming/sill fångad i Öresundsområdet också relativt höga, så kostråden för strömming/sill gäller även här. Halterna i denna strömming/sill är dock lägre än i strömming från norrlandskusten. Vänd dig till din kommun för att höra hur det är med miljöaspekterna där du bor.

I spalten "fördjupad information" på er hemsida om råd om fisk har ni endast arbeten från 2007. Jag vet inte om ni har gjort fler rapporter sedan dess, men jag undrar på vilka underlag ni bygger era senaste råd på.  »

Det senaste risk-nytta underlaget som gjorts inom detta område är det underlag som gick till regeringen när undantaget skulle omförhandlas (2011): http://www.slv.se/upload/dokument/remisser/regeringsuppdrag_2011/rapport_regeringsuppdrag_dioxinundantag_2011_02_28.pdf
Råden om fisk till barn och fertila kvinnor samt ”övrig befolkning” beslutades dock 2008 och baseras på dessa rapporter:

http://www.slv.se/upload/dokument/rapporter/kemiska/2007_livsmedelsverket_11_risk_assessment.pdf

http://www.slv.se/upload/dokument/rapporter/kemiska/2007_livsmedelsverket_9_riskvardering_pop.pdf

http://www.slv.se/upload/dokument/rapporter/mat_naring/2007_12_fiskkonsumtion_risk_och_nytta.pdf

 Utifrån dessa riskvärderingsrapporter gjordes sedan en bedömning/hantering och rådet beslutades bli som det är i dag: Barn och kvinnor i fertil ålder bör inte äta dessa fiskar oftare än 2-3 ggr/år. Män och kvinnor över fertil ålder kan äta denna typ av fisk en gång per vecka. Viktigt att komma ihåg är att vi kontinuerligt tar prover på dessa fiskar och tyvärr visar inte halterna på någon nedgång som kan motivera en lättnad i råden.

SVD skriver i en artikel att norska livsmedelsverket rekommenderar unga kvinnor och gravida att äta fet fisk max två gånger per vecka. Oavsett var den är fångad.Vad är det som gäller egentligen? »

Våra råd om fiskkonsumtion är att man gärna ska äta fisk 2-3 ggr/vecka, både fet och mager fisk. Vi har begränsande råd gällande fet fisk från Östersjön, Vänern och Vättern som framförallt gäller barn och fertila kvinnor. Läs gärna mer om våra råd här: http://www.slv.se/sv/grupp1/Mat-och-naring/kostrad/Rad-om-fisk/

Kvinner, barn og ungdom bør unngå å spise oppdrettslaks. Det mener både flere norske leger og internasjonale eksperter. Men forbrukerne venter med å kutte ut laks.Aftenposten 10 juni 2013.Vad har ni för kommentar? »

Våra råd om fiskkonsumtion är att man gärna ska äta fisk 2-3 ggr/vecka, både fet och mager fisk. Vi har begränsande råd gällande fet fisk från Östersjön, Vänern och Vättern som framförallt gäller barn och fertila kvinnor. Läs gärna mer om våra råd här: http://www.slv.se/sv/grupp1/Mat-och-naring/kostrad/Rad-om-fisk/

Flundrafileer frysta från hemköp och willys fskade i östersjön förpackade i Polen. Hur bra är dom ur hälso och miljösynpunkt.  »

Plattfiskar har låga halter miljögifter, så de går bra att äta ofta. Även om fisken är uppvuxen i  Östersjön så innebär det inte att den behöver innehålla höga halter av miljögifter. Det beror helt på vad den äter och om den är mager eller fet. Plattfiskar är i regel ganska magra, vilket innebär att de inte lagrar t.ex. dioxiner och PCB i samma utsträckning som fet fisk (t.ex. lax och strömming).

Hej, har läst men inte riktigt hittat svar på min fråga. Hur är de med öringen i skellefteälven, den är ju för det mesta odlad, men vandrar ut i havet. Bör jag inte äta den särskilt ofta? Är de farligt för min fru att äta den? Vi är båda i 30års åldern? »

Är öringen ”utsatt”, dvs uppfödd och utsläppt i älven som kompensation för att vild lax inte längre kan vandra in och reproducera sig, så gäller råden vi har för barn och fertila kvinnor. Är öringen däremot odlad i kasse i  Skellefteälven får den kontrollerat foder och innehåller då låga halter miljögifter. Den odlade fisken går bra att äta ofta.

Jag har rensat strömming och ser en vit mask eller vitt sekret när ryggraden "går av". dvs det kommer ut när jag bryter av ryggraden. Nu har den legat i ättikslag ett dygn, MEN det vita kommer ut nu också. Har aldrig sett detta tidigare. Är det farligt? »

Det låter som att det är ryggmärg som kommer ut från ryggraden. Detta är inte farligt.

Ni skriver att odlad norsk lax kan man äta ofta Var nyligen i Norge och fiskade juni 2013 I norsk tv varnade norska forskare att äta odlad lax fodret innehöll mycket skadliga ämnen högst en gång per månad kunde man äta odlad norsk lax/Leif »

Våra råd om fiskkonsumtion är att man gärna ska äta fisk 2-3 ggr/vecka, både fet och mager fisk. Vi har begränsande råd gällande fet fisk från Östersjön, Vänern och Vättern som framförallt gäller barn och fertila kvinnor. Läs gärna mer om våra råd här: http://www.slv.se/sv/grupp1/Mat-och-naring/kostrad/Rad-om-fisk/
Halterna i den norska odlade laxen är väldigt mycket lägre än de halter som finns i vår Östersjölax. Fodret som den odlade laxen får är kontrollerat och innehåller förhållandevis låga halter.

Vilken fisk kan man äta utan risk att få i sig olika gifter? »

Tyvärr är det så att alla livsmedel vi äter kan innehålla miljögifter. Detta beror på vårt sätt att leva och att vi under många år spritt ut gifter omkring oss. En del av dessa är mycket svårnedbrytbara och det är dessa som ansamlas i bl.a. fisken. Det bästa man kan göra är att äta varierat! Det minskar risken för att fastna för ett livsmedel som av någon anledning innehåller förhöjda halter av något miljögift. Läs gärna mer om våra råd om fisk här: http://www.slv.se/sv/grupp1/Mat-och-naring/kostrad/Rad-om-fisk/

Jag är född på 60-talet. Min familj hade sommarställe i Stockholms skärgård. Vi åt egenfiskad östersjöfisk flera gånger per vecka. Jag har fött tre friska barn men är orolig för hur jag kan komma att må i längden. Har nyligen fyllt 50 år. »

Detta är inget du ska oroa dig för. Det är osannolikt att du kommer få problem av din tidigare fiskkonsumtion. Det viktiga är istället att du nu, när du vet om problematiken, begränsar din konsumtion av fet Östersjöfisk (strömming och vild lax) till max en gång per vecka.

Vi fiskar rätt mycket kräftor i Vättern som vi äter av i familjen, unga som äldre. Hur är det med deras kött? Gäller samma ätkvot där med för barn och flickor? »

Det vita köttet på kräftor innehåller låga halter miljögifter, oavsett var de är fångade. Vet man med sig att man äter väldigt mycket kräftsmör kan man dra ner lite på det eftersom det i smöret kan ansamlas en del miljögifter.

Abborre och kräftor från Vättern - innehåller de inga miljögifter? De lever ju i samma miljö som siken och rödingen och då måste de ju också få i sig av det farliga bottensedimentet, eller? Det undrar jag.  »

Det vita köttet på kräftor innehåller låga halter miljögifter, oavsett var de är fångade. Vet man med sig att man äter väldigt mycket kräftsmör kan man dra ner lite på det eftersom det i smöret kan ansamlas en del miljögifter.

Abborre är en fisk som kan ansamla en hel del kvicksilver, och tyvärr är både Vättern och Vänern sjöar som varit tungt belastade av industri. För abborre har vi kostråd för gravida och ammande kvinnor att man inte ska äta dem oftare än 2-3 ggr/år, oavsett var de är fångade. Övriga kan äta abborre en gång per vecka.

Hur mycket mört och id från insjöar kan man äta om man ammar? »

Vi har tyvärr inte några uppgifter på miljögifter i mört och id. Hör gärna av dig till kommunen eller länsstyrelsen så får du veta hur halterna ser ut i den aktuella sjön.

Min son har varit på läger i Stockholms skärgård. Man ska inte äta tex strömming från skärgården men kan det vara skadligt att diska och borsta tänderna i skärgårdens vatten? Orolig mamma som är tacksam för svar.Anna »

Du behöver inte vara orolig! Halterna av dioxin och PCB är mycket låga i vatten. Det är fisken som kan ha höga halter och det beror på vad de äter. Är fisken dessutom fet (som strömming och lax) lagras fetterna i fiskens kroppsfett. Eftersom dessa ämnen är svårnedbrytbara och lagras i fettet innehåller en gammal fisk högre halter än en yngre.

Ni har talat länge om att Vätternsiken är under utredning. Märkligt om den skulle ha lägre halter än Vänersiken eftersom den växer långsammare. När får vi svaret? »
Livsmedelsverket har fått analysresultaten från den kompletterande provtagningen av sik från Vättern som utfördes 2012 och har nu också inkluderat siken från Vättern i kostråden för fisk med dioxiner och PCB. Läs vår pressmeddelande från 26 juli 2013 under länken:
http://www.slv.se/sv/grupp3/Pressrum/Nyheter/Pressmeddelanden/Hoga-halter-av-dioxiner-i-sik-fran-Vattern-/
Jag är gravid o har ätit makrill på burk tills jag insåg att det inte står på var fisken är fiskad. Var brukar makrillen på burk fiskas? Vilken risk har jag utsat min bebis för? Är strömming och sill samma sak? »
Du behöver inte vara orolig, makrill går bra att äta . Sill och strömming är samma art med olika namn (norr om Kalmar kallas den för strömming och söder om Kalmar för sill).
VAd gäller för strömming fångad i bottenviken? »
Strömmingen från Bottenviken innehåller höga halter av dioxiner och PCB, därför är rådet att barn, ungdomar och kvinnor i barnafödande ålder inte ska äta den oftare än 2-3 gånger per år. Andra kan äta den en gång i veckan.
Äter verkligen folk så stora mängder fisk som t ex sik att det är farligt för hälsan? Det handlar väl om max 4 fiskar per år? Kan de verkligen påverka hälsan? Tror nog att nyttigheterna överväger farligheterna! »
Du har rätt i att fisk innehåller mycket nyttiga näringsämnen.  Därför är det bra för både vuxna och barn att äta 2-3 portioner fisk eller skaldjur i veckan och att välja olika sorter, både mager och fet fisk.  I dag äter bara en av tre svenskar fisk minst två gånger i veckan. Det finns dock fisk som man ska vara lite mer försiktig med pg a miljögifter. Läs mer:http://www.slv.se/sv/grupp1/Mat-och-naring/kostrad/Rad-om-fisk/
Gller de här varningarna inlagd sill och nu i midsommar matjessillen också? »
Nej, inlagd sill samt matjesill görs av sill från Ishavet eller från västkusten. Denna sill innehåller låga halter miljögifter och går bra att äta ofta.
Hej! Jag läste om myten att strömming och sill skulle vara olika arter. Då svara ni attt den är samma art med olika namn (norr och söder om Kalmar sund). Jag har nyuligen läst en undersökning om att det är 2 olika arter! Har ni läst den? Är det en myt? »
Ja det är en myt. Strömming och sill är samma art med olika namn precis som du beskrev.
Hej, undrar om det är lämpligt att äta matjesill på burk eller annan konserverad sill dagligen. Burkarna är (ibland) märkta: fångstomtårde Nordost-atlanten. Kan man lita på det? »
Ja, inlagd sill samt matjesill görs av sill från Ishavet eller från västkusten. Denna sill innehåller låga halter miljögifter och går bra att äta ofta.
Sik i Umeåtrakten går den att äta? »
Ja, sik från Östersjön omfattas inte av kostråden för fisk med dioxiner och PCB.
Jag giller stekt strömming. Finns något gränsvärde för dioxin i strömming? Tas några stickprov? Innehåller den PCB? »
Ja, det finns av EU fastställt gränsvärde för dioxiner och PCB i fisk. Östersjöströmmingen överskrider dessa gränsvärden, men Sverige har fått ett undantag under förutsättning att konsumenterna informeras om riskerna. Halterna kontrolleras kontinuerligt och är tyvärr fortfarande höga.
Fortsatt att äta stekt strömming som du gillar,  men gör det med måtta. För barn, ungdomar och kvinnor i barnafödande ålder är rådet att äta fisk med höga halter av dioxiner och PCB högst 2-3 gånger per år. För övriga är rådet max en gång per vecka.

 

Är gösen i Båven giftig? »

Den innehåller inte höga halter dioxiner/PCB. Men gös kan innehålla kvicksilver.  Man bör inte äta fisk som kan innehålla kvicksilver oftare än 2-3 gånger per år under tiden man försöker bli gravid, liksom under graviditet och amning. Kvicksilver kan föras över till barnet via moderkakan och bröstmjölken. Det gäller abborre, gädda, gös och lake och stora rovfiskar som färsk tonfisk, svärdfisk, stor hälleflundra, haj och rocka. Tonfisk på burk tillhör en annan art än den tonfisk som säljs färsk och innehåller inte höga halter kvicksilver.

Personer som äter egenfångad abborre, gädda, gös eller lake oftare än en gång per vecka, kan få i sig kvicksilvermängder som på sikt kan skada hälsan.

Fiskfirma på Bornholm säljer rökt torsklever på burk, vilket jag tycker är "förjävligt" gott. Undrar hur det förhåller sig giftigheten i torsklevern? »
Torsklever innehåller höga halter dioxiner och PCB. Någon gång per år går bra att äta, men undvik att äta den ofta.
Sillen jag köper i Trelleborg är den OK? »
Ja, om den är fångad på Västkusten innehåller den inte höga halter dioxiner och PCB.
såg ett paket med vild alaskalax odlad i norge????Hur kan det gå till? »

Varan är felmärkt. Orden ”vild” och ”odlad” står i motsatsförhållande till varandra.  Antingen är fisken odlad i Norge eller fiskad i stillahavet.

Vi äter en en del tonfisk och svärdfisk. Är det alltid mycket kvickfilver i dessa eller är det skillnad på var de är fångade? »

Både tonfisk och svärdfisk är stora rovfiskar som kan ansamla en hel del kvicksilver. Halterna beror mer på hur gammal fisken är och vilken art det är, än var den är fångad. Ju äldre fisk, desto högre halter kvicksilver. Färska eller frysta kotletter av tonfisk och svärdfisk görs av relativt stora, och därmed lite äldre fiskar, vilket innebär att de kan innehålla en del kvicksilver. Tonfisk på burk görs dock av andra arter av tonfisk eller av mindre, yngre fiskar, vilket gör att kvicksilverhalterna är lägre i konserverad tonfisk jämfört med färska eller frysta kotletter.

Hur mycket dioxin pcb fanns det i strömmingen på 50-60 talet ? Hur mycket kunde man äta den utan risk att bli sjuk ? »

Man visste inte mycket om dioxiner och PCBer i miljön under den tiden. Under 50-talet upptäckte man att många fåglar dog oförklarligt och senare insåg man att DDT och kvicksilver skadade fåglarna allvarligt. Detta var i samband med att Rachel Carson 1962 skrev boken ”Silent spring” som beskrev just den massiva fågeldöden. DDT är, som du kanske känner till, ett bekämpningsmedel som idag är förbjudet i stora delar av världen. DDT liknar, och har många toxiska egenskaper som liknar de som dioxiner och PCB har.

Faktum är att det var en kemist från Sverige, Sören Jensen, som upptäckte att  PCBerna fanns i vår miljö på 60-talet. Han studerade just DDT i miljön och befolkningen och såg då ett okänt ämne i sina analyser. Halterna var mycket höga i havsörn runt Östersjön som ju äter väldigt mycket fisk. Efter detta började man i hela världen leta efter PCB i djur och natur och man kunde finna det i princip överallt. Dock var halterna i Östersjön exceptionellt höga.

År 1978 förbjöds importen av PCB till Sverige, på grund av de fakta man fått fram om hälsoeffekterna. Tyvärr var halterna i miljön och fisken då mycket höga (högre än de var på 50- och 60-talet). Halterna av PCBer har dock sjunkit stadigt sen slutet av 70-talet.

Dioxiner är miljöföroreningar som bildas vid bl.a. ofullständig förbränning samt vid viss industriverksamhet. Dessa halter har också sjunkit i miljön, tack vare att industrin bl.a. ändrat sina produktionsmetoder. Tyvärr ser man dock inte längre någon nedgång av de fortfarande mycket höga halterna, eftersom detta miljögift bildas vid t.ex. förbränning runtom hela jordklotet. Dioxinerna sprids med luften från resten av världen och när de når vårt kyligare klimat faller de ner i bl.a. Östersjön och hamnar i vår fisk.

I Sverige har vi haft kostråd om att begränsa konsumtionen av fet Östersjöfisk sedan 80- och 90-talet. Anledningen till att kostråden skärpts beror på att man får reda på mer och mer om effekterna av dessa ämnen. Ju mer man har fått reda på desto mer har man insett att dessa ämnen är mycket potenta och toxiska. Eftersom de dessutom är mycket långlivade och svårnedbrytbara gör det att man, för att skydda framtida barn, måste begränsa sitt intag av dessa ämnen så att halterna inte blir för höga för fostret. Det är foster och spädbarn som är känsligast för toxiska effekter av dessa ämnen.

Finns något gränsvärde för dioxiner, PCB och andra miljögifter i löjrom. Är det säkert för gravida att äta Kalixlöjrom?  »

Ja, det finns gränsvärden för dioxiner och PCBer i löjrom. Det är desamma som gäller för fisk.Halterna av dessa ämnen är låga i Kalixlöjrom, därför går det bra att äta detta som barn eller fertil kvinna (inklusive gravida och ammande).

Finns det några som helst bevis för att exponering för den låga dos det innebär att äta fet fisk egentligen utgör någon hälsorisk? »

Det finns mycket starka bevis för att dioxiner och PCBer är väldigt toxiska, både studier på människa och på djur. Till exempel visar resultat från epidemiologiska studier av människor att exponering för dioxiner och PCB under fosterstadiet kan påverka födelsevikten, barnens motoriska och kognitiva utveckling och eventuellt även påverka risken för infektionssjukdomar samt allergier/astma. Det finns väldigt många djurstudier som bekräftar dessa effekter.

Eftersom dessa ämnen är så potenta och långlivade är det därför viktigt att hålla nere exponeringen så mycket som möjligt, så att man inte når upp i de halter i kroppen som ger dessa effekter. Detta är extra viktigt för barn och fertila kvinnor, som vid en senare eventuell graviditet annars riskerar att föra över de miljögifter man samlat på sig under uppväxten till det barn man väntar.

De påstår att Salmalaxen fryses direkt ute på havet och att det tar några få timmar att få den paketerad, stämmer det?Om inte - vilken lax är bäst? »
Salmalax är ett varumärke. Det är ditt val vilken norsk lax du tycker om att att äta.
Jag har en fråga angående HUR man mäter dioxinvärder i fisk.Maler man en hel fisk med inälvor och allting eller maler man ner köttet och mäter?För jag tänker att det man faktiskt stoppar i sig är ju köttet och inte det andra. »

Det finns speciella förordningar från EU om hur man ska provta fisken. Man ska analysera fisken ”som man äter den”, vilket lite kort innebär att man tar ut filéer från laxen som analyseras. Du kan läsa mer i denna förordning: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:084:0001:0022:SV:PDF

Abborre från Upplandskusten/Gårdskär. Innehåller den några gifter? »

Abborre är en mager rovfisk som tyvärr kan ansamla en del kvicksilver. Vi har därför råd om att kvinnor som planerar att bli gravida (inom tre månader), gravida och ammande kvinnor inte bör äta bl.a. gädda, abborre och gös oftare än 2-3 ggr/år, oavsett var den kommer ifrån. Övriga, dvs barn, män och kvinnor som inte är gravida eller ammar, kan äta denna typ av fisk en gång i veckan. Halterna kvicksilver i fisken kan variera från vattendrag till vattendrag och också beroende på hur gammal fisken är, men relativt sett så innehåller denna typ av fisk mer kvicksilver än andra arter i samma vatten. Vill du veta specifikt vilka halter som finns i fisken utanför Upplandskusten kan du prova att kontakta Länsstyrelsen i Uppsala eller Gävleborg.

Kan jag vara säker på att salt sill köpt i handeln är fångad i havet och inte bara är saltad strömming från östersjön??? »
Det finns krav på att fångstzon ska anges på förpackningen. Även när fisken säljs i lösvikt över disk ska fångstområdet anges på en skylt.
Har Sverige också undantag från förbudet att använda dioxin- och PCB-fisk till djurfoder? »
EU´s gränsvärden för foder gäller även här i Sverige. Det är Jordbruksverket som kontrollerar att fodret inte överskrider gränsvärdena.
Gäller samma kostråd för vildfångad havsöring i Öresund som för viltfångad lax från Östersjön? Dvs, lika mycket miljögifter i båda sorterna? »

Vi har inga uppgifter specifikt för havsöring från Öresund men då öringen kan vandra in i Östersjön ligger halterna sannolikt på ungefär samma nivå som för havsöring från Östersjön. Halterna ligger något lägre i havsöring än i lax men är fortfarande förhöjda och kostråden gäller även för öring.

Finns det strömming som inte kommer från Östersjön och är den i så fall okej att äta?På min sons förskola serveras strömming med jämna mellanrum och kocken hävdar att den inte kommer från Östersjön. Kan det stämma? »

Strömming och sill är egentligen samma art, men man brukar ofta skilja dem åt med namnet beroende på var de är fångade. Oftast pratar man om strömming i Östersjön och sill på västkusten. Det finns också exempel på recept, t.ex. strömmingsflundra, som ofta görs av både strömming och sill, vilket kanske förvirrar en del.

Men, det viktiga är alltså var den fångats! Fråga gärna kocken om han vet vilket område fisken kommer ifrån. ICES område 25 till 31 betyder att fisken är fångad i Östersjön eller Bottniska viken. Område 22-24 eller III a betyder att fisken är fångad på västkusten.

Kan man äta de blåmusslor som växer i våra sjöar eller konstgjorda dammar här i Finland »

Detta kan vi tyvärr inte svara på. Livsmedelsverket har ansvar för kontrollen av musslor i svenska vatten (se http://www.slv.se/sv/grupp1/Livsmedelskontroll/Sa-fungerar-livsmedelskontrollen/Kontroll-av-livsmedel/Gifter---toxiner---i-tvaskaliga-blotdjur/). Då detta följer EU-gemensam lagstiftning har Evira motsvarande ansvar för finska vatten. Så, kontakta gärna Evira i Finland för mer information.

Jag har gett min dotter, 4 år, aborre fångad i Fågelsundet (utanför Forsmark) ca 8 ggr/år. Är det samma regel för aborre som för lax o strömming? »

Visst kan du ge din dotter abborre! Råden för abborre, gädda, gös och andra fiskar som kan innehålla kvicksilver ser inte ut som de som gäller för strömming och lax från Östersjön.

Abborre är en mager fisk som kan ansamla en del kvicksilver. De som är känsligast för negativa hälsoeffekter av kvicksilver är foster och spädbarn. Men, kvicksilver är inte lika långlivat som de dioxiner och PCBer som kan finnas i fet fisk, som lax och strömming. Därför är det endast gravida och ammande kvinnor som avråds från att äta t.ex. gädda, abborre, gös och färsk tonfisk m.m. oftare än 2-3 ggr/år. Andra konsumenter, dvs barn, kvinnor och män, kan äta denna typ av fisk 1 gång/vecka.

Finns det fisk son INTE innehåller miljögifter?I så fall, vart i världen finns de/dem? »

Nej, tyvärr finns det miljögifter i varierande halter i allt vi äter. Detta är ett resultat av det industri- och konsumtionssamhälle vi lever i.  Det som är positivt är dock att den ökade miljömedvetenheten gjort att halterna av många av miljögifterna faktiskt sjunker i miljön idag. Dels har man slutat använda många av kemikalierna som är långlivade och dels har man blivit bättre på att rena eller stoppa utsläpp.

när bör man frysa gravad sik, bör man göra det genast eller efter 2 dygn i kylskåpet? »

Ska man frysa fisken inför t.ex. kallrökning eller gravning ska det helst ske så snabbt som möjligt. Detta för att eventuella bakterier inte ska få tid på sig att växa till. Alternativt kan man grava/röka fisken direkt och frysa in den efteråt.

Kan man få Als av fisk? Ni skriver att en del fisk innehåller låga värden av dioxiner och PCB, men tänk på alla som äter fisk ofta och sen blir man sjuk, får nervsjukdomar, als, ms cancer. »

Vi har idag inte någon kännedom om någon koppling mellan miljögiftshalter i fisk och ALS. Men precis som du skriver så lagras dessa ämnen i kroppen under lång tid. De som är känsligast för exponering för denna typ av miljögifter är foster och spädbarn, varför barn och fertila kvinnor inte bör äta denna typ av fisk oftare än 2-3 ggr/år.

Jag är en ung kvinna och Jag ska åka till Melbourne i Australien och bo där i 2 år, vilken typ av fisk kan man äta som inte är skadligt för mig?  »

Tyvärr har vi inget svar att ge. Hör av dig till den lokala myndigheten där du ska bo och hör efter om de har några specifika råd.  

Är lax från Jävre bra? »

All lax från Bottniska viken och Östersjön omfattas av kostråden, då halterna av dioxiner och PCB är höga. Alltså barn, ungdomar och kvinnor i barnafödande ålder 2-3 gånger/år och andra vuxna 1 gång i veckan.

Makrill från Lidl fiskad med dörj i Stilla Havet - det kallas FAO70. Är detta fisk som man bör undvika av hänsyn till miljön eller annat skäl? »

Det finns ingen anledning att undvika makrill på grund av innehållet av miljögifter. Vårt råd är att man gärna ska äta fisk 2-3 ggr/vecka, både mager och fet fisk. Vårt råd innebär alltså att man ska variera sig, detta är grundat på tre anledningar. Det är bättre ur;
- nutritionell synvinkel, eftersom olika fiskarter innehåller lite olika sammansättning av näringsämnen.  
- miljösynvinkel, eftersom vissa fiskar kanske fiskas på osäkra bestånd eller odlas på ett icke miljövänligt sätt.         
- miljögiftssynpunkt eftersom olika fiskarter innehåller olika halter av olika miljögifter.

Är det bra att fiskaex. rödspätta vid Götaälv i centrala Göteborg? »

Vi har inga uppgifter specifikt på rödspätta från centrala Göteborg. Rent generellt kan man dock säga att rödspättan är en fisk som innehåller låga halter miljögifter. Halterna kan dock variera beroende på lokala utsläpp, varför du kan höra dig för med kommunen eller länsstyrelsen om de har mer information om halter i den lokalt fångade fisken.

Tycker mycket om fisk, men är väldigt rörigt vad man ska äta och inte och hur mycket.Finns det någon enkel regel? »
Vårt råd är att man gärna ska äta fisk 2-3 gånger/vecka, både mager och fet fisk. Vårt råd innebär alltså att man ska variera sig, detta är grundat på tre anledningar; det är bättre ur näringssynvinkel, eftersom olika fiskarter innehåller lite olika sammansättning av näringsämnen. Det är bättre ur miljösynvikel, eftersom vissa fiskar kanske fiskas på osäkra bestånd eller odlas på ett icke miljövänligt sätt och det är bättre även ur miljögiftssynpunkt eftersom olika fiskarter innehåller olika halter av miljögifter. Detta är vårt generella råd, men har vi speciella råd för fisk med mycket miljögifter, till exempel fet fisk från Östersjön. Råden står på nyttigfisk.se.
Äter några bitar färdigköpt inlagd sill istället för omega 3 kapslar.Noterade att E211 och e212 vilket kanske inte är farligt om man äter till midsommar och jul, men varje dag?Är fisk verkligen fortfarnade nyttig med dessa ämnen? »

Vad bra att du äter fisk! Alla tillsatser, även konserveringsmedlen natriumbensoat (E211) och kaliumbensoat (E212), utreds och godkänns på EU-nivå innan de får användas. En tillsats får inte användas om den inte är säker. Alltså är E 211 och E212 godkända. Läs gärna mer om tillsatser på vår hemsida: http://www.slv.se/sv/grupp1/Markning-av-mat/Tillsatser-i-mat/. Här kan du också läsa om hur säkerhetsbedömningar av ämnen i maten går till: http://www.slv.se/sv/Fragor--svar/Fragor-och-svar/Hur-bedomer-man-om-maten-ar-farlig/.

Just natriumbensoat och kaliumbensoat är salter från ämnet bensoesyra som förekommer naturligt i bär, t.ex. lingon, tranbär och hjortron.

Jag äter en del tonfisk på burk. Det jag förstått är att de innehåller låga halter av kvicksilver vilket är trevligt. Men är det fritt fram att äta tonfisk på burk några gånger i veckan. Sen hur är det med burktonfisk och miljöpåverkan? »

När det gäller konserverad tonfisk på burk så görs den av lite andra arter tonfisk än den som äts färsk eller fryst. Dessa arter innehåller inte lika höga halter metylkvicksilver som de som används till färska/frysta filéer. Ibland använder man även de arter som brukar ätas färska, men då är det framförallt de mindre fiskarna man använder. Dessa mindre fiskar har då inte hunnit få i sig så stora mängder kvicksilver, vilket innebär att köttet från dessa innehåller lägre halter.

Våra råd är att man ska fisk ofta – gärna 2-3 ggr/vecka. Men vi säger också att man ska variera arterna och variera mellan mager och fet fisk. Detta är det bästa ur både nutritions- miljö- och miljögiftssynvinkel. Ur nutritionssynvinkel ökar möjligheterna att få i sig olika näringsämnen, eftersom magra och feta fiskar innehåller lite olika mängder med näringsämnen. Ur miljösynvinkel är det bra att variera sig eftersom olika fiskbestånd kan ha olika bra beståndsstatus och olika fiskeformer är mer skonsamma än andra. Ur miljögiftsynvinkel är det bra att variera sig eftersom olika fiskar innehåller olika halter av miljögifter beroende på var de är fångade eller beroende på vad det är för fisk.

Hur ofta kan vi äta löja fångad i Bottenviken utanför Luleå och Kalix? »
Löjan från Bottenviken innehåller låga halter miljögifter och går bra att äta ofta.
Varför kan man äta fisken utanför Island, men inte fisken från Östersjön? Varför är deras vatten renare? »
Östersjön är ett litet innanhav, vilket gör att omsättningen av vatten inte är lika stor som i de stora haven. Dessutom har länderna runt Östersjön under många år tyvärr släppt ut en hel del olämpliga kemikalier i havet. Dessa ansamlas sedan i fisken i havet. De flesta lokala utsläppen är åtgärdade sen många år, och under de senaste 20-30 åren har man sett att halterna av många av miljögifterna sjunkit. Men, på grund av att ämnena är svåra att bryta ned och att Östersjön också blir förorenad via långväga transport av luftburna miljögifter från andra länder, så tar det lång tid innan Östersjöns fisk får så låga halter att vi kan ta bort kostråden.
Sik som fångas i Torneälven, hur är det med gifter i den? »
Livsmedelsverkets undersökningar visar att halterna av miljöföroreningar som dioxiner och PVB är låga i sik fångad i Bottenviken. Halterna bedöms även vara låga i sik fångad i Torne älv.
Hej! Jag undrar om det finns andra gifter än dioxiner och PCB i fet Östersjöfisk, och i så fall vilka? Har hört att det finns bromerade flamskyddsmedel, DDT och kvicksilver t.ex »

Ja, det är riktigt att det även finns andra miljögifter än dioxiner och PCB i fisk. DDT och olika bromerade flamskyddsmedel är några exempel. Våra kostråd skyddar dock mot för höga intag av även dessa miljögifter. Ofta pratar vi om ”organiska miljögifter” vilket är ett samlingsnamn för just dioxiner, furaner, PCB, bromerade flamskyddsmedel och klorerade pesticider (som t.ex. DDT) med mera.  Läs gärna mer om dessa ämnen på vår hemsida: http://www.slv.se/sv/grupp1/Risker-med-mat/Kemiska-amnen/

Hej. Strömmingen jag vanligtvis köper är fiskad i Nordostatlanten. Vad är för- och nackdelarna med den? Har den lägre halter av miljögifter? Är fisket i Nordostatlanten sämre för fiskbestånd och miljö? »
Halterna av miljögifter är låga i sill från Nordostatlanten. Sillen i Nordsjön och norra Atlanten har goda bestånd men väster om Skottland och Irland är den fortfarande överfiskad.
IBottenhavet fiskas strömming som blir föda tilllaxodlingar i Norge,vart tar dioxinet vägen »

Precis som för olika livsmedel finns det gränsvärden för hur mycket dioxiner och PCB foder får innehålla. Dessa gränsvärden är hårdare satta än de som finns för fisk som ska bli livsmedel. Anledningen till detta är för att dioxiner och PCB ackumuleras uppåt i näringskedjan, vilket innebär att fodret måste hålla låga halter annars blir halterna i livmedlet (den odlade fisken) för höga. Detta innebär att fiskmjölet av strömmingen från Bottenhavet måste renas från dioxiner och PCB innan det kan användas som foder. Det är Jordbruksverket som har ansvar för foderfrågor. Kontakta gärna dem om du vill veta mer!

IBottenhavet fiskas strömming som blir föda tilllaxodlingar i Norge,vart tar dioxinet vägen »

Precis som för olika livsmedel finns det gränsvärden för hur mycket dioxiner och PCB foder får innehålla. Dessa gränsvärden är hårdare satta än de som finns för fisk som ska bli livsmedel. Anledningen till detta är för att dioxiner och PCB ackumuleras uppåt i näringskedjan, vilket innebär att fodret måste hålla låga halter annars blir halterna i livmedlet (den odlade fisken) för höga. Detta innebär att fiskmjölet av strömmingen från Bottenhavet måste renas från dioxiner och PCB innan det kan användas som foder. Det är Jordbruksverket som har ansvar för foderfrågor. Kontakta gärna dem om du vill veta mer!

IBottenhavet fiskas strömming som blir föda tilllaxodlingar i Norge,vart tar dioxinet vägen »

Precis som för olika livsmedel finns det gränsvärden för hur mycket dioxiner och PCB foder får innehålla. Dessa gränsvärden är hårdare satta än de som finns för fisk som ska bli livsmedel. Anledningen till detta är för att dioxiner och PCB ackumuleras uppåt i näringskedjan, vilket innebär att fodret måste hålla låga halter annars blir halterna i livmedlet (den odlade fisken) för höga. Detta innebär att fiskmjölet av strömmingen från Bottenhavet måste renas från dioxiner och PCB innan det kan användas som foder. Det är Jordbruksverket som har ansvar för foderfrågor. Kontakta gärna dem om du vill veta mer!

IBottenhavet fiskas strömming som blir föda tilllaxodlingar i Norge,vart tar dioxinet vägen »

Precis som för olika livsmedel finns det gränsvärden för hur mycket dioxiner och PCB foder får innehålla. Dessa gränsvärden är hårdare satta än de som finns för fisk som ska bli livsmedel. Anledningen till detta är för att dioxiner och PCB ackumuleras uppåt i näringskedjan, vilket innebär att fodret måste hålla låga halter annars blir halterna i livmedlet (den odlade fisken) för höga. Detta innebär att fiskmjölet av strömmingen från Bottenhavet måste renas från dioxiner och PCB innan det kan användas som foder. Det är Jordbruksverket som har ansvar för foderfrågor. Kontakta gärna dem om du vill veta mer!

Är det bra för barn/ ungdomar att äta fisk varje dag ?Om man äter sk säker fisk ? »

Fisk är jättebra mat, men det är alltid en fördel att äta varierat eftersom olika livsmedel innehåller olika
näringsämnen. Fisk innehåller mycket D-vitamin, selen och jod och om den är fet även nyttiga fettsyror. Däremot innehåller den mycket mindre järn och zink än kött och baljväxter. Dessutom är det ur miljösynpunkt inte bra att äta fisk varje dag.